Wetenschappers aan de universiteit Rochester (New York) hebben een systeem van 4 opeenvolgende lenzen gebouwd waarmee een deel van een object 'onzichtbaar' kan worden gemaakt. Daartoe moet dat object, in dit geval uitvinder Joseph Choi, tussen de lenzen geplaatst worden, ergens aan de rand van het lensgebied. Door de keuze en plaatsing van de lenzen wringt het licht van de achtergrond zich door een smalle cilinder tussen de lenzen, waarna het beeld op ware grootte verschijnt. Daardoor lijkt een deel van de ruimte tussen de lenzen onzichtbaar. Meer info vindt U hier.